Choď na obsah Choď na menu
 

ZKVHS - Informačná tabuľa

Dňa 17. februára 2020 vzniklo registráciu na Okresnom úrad Nitra záujmové združenie právnických osôb pod názvom:

Združenie klubov vojenskej histórie Slovenska

 

- prípravný výbor v zložení Kvh Nitra, Kvh ČSĽA Kolíňany, KVH Golian, Kvh Juh

- stanovy ZKVHS v pdf

- 15. marca 2020 bola ohlásená ustanovujúca schôdza budúcich členov združenia v Starom Tekove

- prihláška, resp. žiadosť o členstvo na stiahnutie TU 

- splnomocnenie na zastupovanie neprítomného člena na ustanovujúcej a ďalších schôdzach na stiahnutie TU

- každý subjekt, ktorý spĺňa podmienky stanov, môže podať žiadosť o členstvo osobne niektorému klubu z prípravného výboru, osobne na schôdzi, alebo naskenovanú s podpisom a pečiatkou na e-mail zkvhs.vybor@gmail.com a následne poštou na adresu ZKVHS

- ustanovujúca schôdza (ohlásená na 15. marca 2020) bola zrušená kvôli COVID-19

- Fórum zástupcov členských klubov (určené len pre štatutárov KVH) TU

- zoznam KVH, ktoré podali žiadosť o členstvo (abecedne):

 • Klub ČSĽA Kolíňany
 • KPVHS
 • KVH 4. peší
 • KVH ČSĽA Záhorská Ves 
 • KVH Dojč
 • KVH Domovina
 • KVH Dukla
 • KVH Dukliansky priesmyk
 • KVH Golian
 • KVH a strelecký klub Hodošík
 • KVH Juh
 • KVH Komoča
 • KVH Levice
 • KVH Nitra
 • KVH Ostrô
 • KVH Prievidza
 • KVH Trnavská posádka
 • KVH Tyrnau
 • KVH Viking
 • KVH Západ