Choď na obsah Choď na menu
 

ZKVHS - Informačná tabuľa

logos2-.png

Dňa 17. februára 2020 vzniklo registráciou na Okresnom úrade Nitra záujmové združenie právnických osôb pod názvom:

Združenie klubov vojenskej histórie Slovenska

- zakladatelia v zložení Kvh Nitra, Kvh ČSĽA Kolíňany, KVH Golian, Kvh Juh

- stanovy ZKVHS v pdf

- Tlačivá na stiahnutie: Žiadosť o členstvo, Splnomocnenie na zastupovanie, Vzdanie sa funkcie, Ukončenie členstva.

- každý subjekt, ktorý spĺňa podmienky stanov, môže podať žiadosť o členstvo osobne predsedníctvu združenia alebo naskenovanú s podpisom a pečiatkou na e-mail zkvhs.vybor@gmail.com a následne poštou na adresu ZKVHS

- Fórum zástupcov členských klubov (určené len pre štatutárov KVH) TU

- zoznam KVH, ktoré podali žiadosť o členstvo (abecedne) a kluby, ktoré sa zúčastnili volieb predsedníctva:

 • KVH Bardejov
 • Klub ČSĽA Kolíňany yes
 • KPVHS yes
 • KVH 4. peší yes
 • KVH Červená hviezda
 • KVH ČSĽA Záhorská Ves yes
 • KVPH Dojč
 • KVH Domovina yes
 • KVH Dukla
 • KVH Dukliansky priesmyk
 • KVH Golian
 • KVH a strelecký klub Hodošík
 • KVH Juh yes
 • KVH Karpaty
 • KVH Komoča yes
 • KVH Krasnogvardejci yes
 • KVH Levice yes
 • KVH Liptov
 • KVH Mor ho! yes
 • KVH Nitra yes
 • KVH Ostrô yes
 • KVH Pressburg yes
 • KVH Prievidza yes
 • KVH Svoboda
 • KVH Trnavská posádka yes
 • KVH Tyrnau yes
 • KVH Viking yes
 • KVH Západ yes
 • SKVH Gvardija

Úvodné kolo prijímania prihlášok skončilo dňa 10.04.2020. Následne prebehala diskusia na fóre pre registrované kluby. Až potom sa 20.4.2020 uskutočnili voľby predsedu a podpredsedov. Na obdobie od 20.4.2020 do 20.4.2022 boli do funkcií predsedníctva ZKVHS zvolení:

Predseda: Bc.Tibor Devát

Podpredsedovia: PhDr. Peter Ďurný, Mgr Juraj Kopecký, MUDr. Roman Molek, Jaroslav Hodík, Lucia Balázsová, Jakub Cvacho, Peter Kamenský, Michal Gejdoš

Prijímanie nových členov pokračuje od 08.05.2020. Ďalšími členmi ZKVHS sú: KVH Feldgrau, KVH Tekov, KVH MHM Pohronský Ruskov, KVH Ďumbier, KVH Valkýra a KVH Geronimo.

Od 12.06.2020 má ZKVHS zriadený účet vo FIO banke:

IBAN SK36 8330 0000 0020 0182 3171.

- 16.06.2020 sa rozhodol KVH Bardejov ukončiť svoje členstvo v ZKVHS

Združenie KVH Slovenska bude ďalej pokračovať v informovaní klubov a verejnosti na webstránke www.zkvhs.sk