Choď na obsah Choď na menu
 

Vitajte na webstránke Klubu vojenskej histórie Tyrnau

 

 Ak Vás baví vojenská história a radi navštevujete verejné bojové ukážky,  rekonštrukcie bojov z obdobia oslobodenia a SNP, prezentácie techniky,  zbraní či výstroje, uľahčite nám organizovanie týchto činností a venujte nášmu združeniu 2 % z dane. Ďakujeme všetkým, ktorí si na nás nájdu trochu času. Postup a tlačivá nájdete v Menu - Stanovy a tlačivá (úplne dolu). 

 

Podujatia, na ktorých sa členovia KVH Tyrnau zúčastnia, na  organizácii ktorých sa podieľajú, alebo ktoré sami organizujú:  

 

8. mája 2017 - Ukážka bojov z obdobia WWII

Skanzen Stará Ľubovňa, organizuje Matica Slovenská

stara---ubovna-01.jpg

 

*******************************************************************************

 

20. mája 2017 - Ukážka bojov v areály Poľnohospodárskeho múzea Nitra

Organizuje KVH Nitra

nitra-01.jpg

 

**********************************************************************************

 

29. júla 2017 - Boje na Hrone

Starý Tekov. Bojovú ukážku organizuje KVH Levice s podporou

KVH Nitra

 

***************************************************************

 

13. augusta 2017 - Südwind Pohronský Ruskov.

Organizuje MHM Pohronský Ruskov s podporou KVH Tyrnau

 

******************************************************

 

26. augusta 2017 - Čierny Balog

73. výročie SNP. Organizuje KVH Slovensko

 

*********************************************************************************

November 2017 - Schiessübung Senitz - Strelecká súťaž členov KVH

Termín upresníme, ale záujemcovia budú musieť posielať vopred na náš účet štartovné vo výške 10 €

*******************************************************************************

 

 Prehlásenie členov KVH Tyrnau

 
       V súvislosti s prijatím zákona NR SR č. 257/2009 Z.z. ktorým sa s účinnosťou od 1. septembra 2009 zmenil a doplnil zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov reagujeme na ustanovenia §-ov trestných činov extrémizmu nasledovne:
     Prehlasujeme, že nie sme extrémistickou skupinou. Nevyrábame ani sa nepodieľame na výrobe, nerozširujeme, nevyvážame, nepredávame, nezasielame, neponúkame ani neuvádzame do obehu extrémistický materiál podľa §-u 130 ods. 8) Trestného zákona.   
     Niektoré súčasti uniforiem (najmä nášivky, odznaky a symboly) použitých vo vyznačených priestoroch a výhradne iba pri vopred ohlásených rekonštrukciách skutočných historických udalostí, či prezentáciách historickej výstroje a výzbroje, možno za extrémistický materiál podľa platnej právnej úpravy považovať, avšak tento neprechovávame, nedovážame, neprepravujeme, nezadovažujeme ani nerobíme verejne prístupným v úmysle podnecovať nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie. Nevlastníme žiadne písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie programov alebo ideológií skupín a hnutí, ktoré smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd. Žiadne takéto programy a ideológie neschvaľujeme ani nepodporujeme.
     Texty, zástavy, nášivky, odznaky, heslá, uniformy či symboly použité pri rekonštrukciách bojov, fotograficky zadokumentované a spolu s fotografiami muzeálnych exponátov či s údajmi o vojenských jednotkách prezentované na tejto webstránke sú použité výlučne na zabezpečenie autentičnosti pri rekonštrukciách druhovojnových udalostí, ako i na študijné, porovnávacie a dokumentačné účely.
 

 

 

Dobrovoľná vojenská príprava

8. 1. 2017

     Zrejme ako jeden z mála klubov vojenskej histórie (možno aj prvý) sme vyslali svojho riadneho člena na Dobrovoľnú vojenskú prípravu. Vo svojom príspevku opisuje činnosť počas kurzu a jeho pocity z neho.

 

O zaľúbenom vojačikovi

7. 1. 2017

     Dostala sa nám do rúk súkromná korešpondencia vojaka armády Slovenského štátu, ktorá má väčšiu výpovednú hodnotu ako jeho vojenská knižka vydaná MNO ČSR v roku 1951 výmenou za vojenskú knižku Slovenského štátu, kde boli zrejme uvedené podrobnejšie informácie. Podľa listov svojej Marienke sa Jožko nachádzal už v máji roku 1942 vo Vojenskom výcvikovom tábore 10. pešej divízie Oremov Laz (v súčasnosti Centrum výcviku Lešť). Tu bol opakovane zaradený aj v období od mája 1943 do júna 1943, pred odchodom na východný front. Ako naváčik bol od mája do decembra 1942 z Oremovho Lazu prevelený do kasární v Bratislave na Mlynských Nivách. Na východnom fronte bol s dvomi krátkymi prestávkami od júna 1943 do augusta 1944. Ďalej už korešpondencia nepokračovala, čo môže znamenať, že už nemal možnosť písať domov, alebo sa ďalšie listy jednoducho nedochovali. Čo je však isté, že Jožko mal svoju Marienku veľmi rád a keďže mal aj kladný až básnický vzťah k písaniu a administratíve (po vojne bol poisťovací úradník), napísal za obdobie 36 mesiacov odlúčenia minimálne 75 pohľadníc, kariet a listov plných láskavých slov a vyznaní. Možno aj viac, ale niektoré nemuseli prejsť cez prísnu vojenskú cenzúru a niektoré sa mohli aj stratiť.

Oremov Laz - 05/1942

Bratislava - 05/1942 - 12/1942

Trenčín - 12/1942 Dovolenka

Nitra - 03/1943

Trnava - 04/1943

Oremov Laz - 05/1943 - 06/1943

Východný front - 06/1943

Oremov Laz - 06/1943

Štrbské Pleso - 06/1943 Posledný pozdrav zo Slovenska

Východný front - 07/1943 - 08/1944

 

Dukla 1944-2013

6. 5. 2015

Len ten kto tam bol, vie o čom sa tu píše.

 

Spomienky jedného honvéda

6. 5. 2015

Ako sa slovák stal občanom Maďarského kráľovstva a druhú vojnu v zdraví prežil.

 

Mobilizácia trnavskej posádky

1. 2. 2015

     Seminárna práca člena KVH Tyrnau, ktorý je študentom Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity.