Choď na obsah Choď na menu
 

Vitajte na webstránke Klubu vojenskej histórie Tyrnau

 

Podujatia, na ktorých sa členovia KVH Tyrnau zúčastnia, na  organizácii ktorých sa podieľajú, alebo ktoré sami organizujú:  

 

Koniec sezóny

*****************

 

17. decembra 2016 - Výročná členská schôdza KVHT.

 

**********************************************************************************

 Prehlásenie členov KVH Tyrnau

 
       V súvislosti s prijatím zákona NR SR č. 257/2009 Z.z. ktorým sa s účinnosťou od 1. septembra 2009 zmenil a doplnil zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov reagujeme na ustanovenia §-ov trestných činov extrémizmu nasledovne:
     Prehlasujeme, že nie sme extrémistickou skupinou. Nevyrábame ani sa nepodieľame na výrobe, nerozširujeme, nevyvážame, nepredávame, nezasielame, neponúkame ani neuvádzame do obehu extrémistický materiál podľa §-u 130 ods. 8) Trestného zákona.   
     Niektoré súčasti uniforiem (najmä nášivky, odznaky a symboly) použitých vo vyznačených priestoroch a výhradne iba pri vopred ohlásených rekonštrukciách skutočných historických udalostí, či prezentáciách historickej výstroje a výzbroje, možno za extrémistický materiál podľa platnej právnej úpravy považovať, avšak tento neprechovávame, nedovážame, neprepravujeme, nezadovažujeme ani nerobíme verejne prístupným v úmysle podnecovať nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie. Nevlastníme žiadne písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie programov alebo ideológií skupín a hnutí, ktoré smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd. Žiadne takéto programy a ideológie neschvaľujeme ani nepodporujeme.
     Texty, zástavy, nášivky, odznaky, heslá, uniformy či symboly použité pri rekonštrukciách bojov, fotograficky zadokumentované a spolu s fotografiami muzeálnych exponátov či s údajmi o vojenských jednotkách prezentované na tejto webstránke sú použité výlučne na zabezpečenie autentičnosti pri rekonštrukciách druhovojnových udalostí, ako i na študijné, porovnávacie a dokumentačné účely.
 

 

 

Dukla 1944-2013

6. 5. 2015

Len ten kto tam bol, vie o čom sa tu píše.

 

Spomienky jedného honvéda

6. 5. 2015

Ako sa slovák stal občanom Maďarského kráľovstva a druhú vojnu v zdraví prežil.

 

Mobilizácia trnavskej posádky

1. 2. 2015

     Seminárna práca člena KVH Tyrnau, ktorý je študentom Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity.

 

Historické rekonštrukčné skupiny

27. 7. 2012

     Článok o Kluboch vojenskej histórie od autora Mgr. Daniela Haníka z Michaloviec, absolventa štúdia filozofie a histórie na Slovensku na Prešovskej univerzite a doktoranda na Uniwersytecie Rzeszowskim v Poľsku.
 

 

Vojaci a história

13. 1. 2011

 

Honvédi dvadsiatejštvrtej v Karpatoch 1944-1945