Choď na obsah Choď na menu
 

 

Vitajte na webstránke Klubu vojenskej histórie Tyrnau

 

Podujatia, na ktorých sa členovia KVH Tyrnau zúčastnia, na  organizácii ktorých sa podieľajú, alebo ktoré sami organizujú: 

 

4. júla 2024 - Ľubietová

Prezentácia výstroje z obdobia WWII. Organizuje KVH Tyrnau

 

messenger_creation_4b4224b1-6cac-455f-89ba-86fe9e7c0d37--1---1-.jpeg

 

***********************************************************************************************

 

3. augusta 2024 - Prelomenie Hrona

Dve bojové ukážky - z obdobia oslobodenia a z obdobia SNP. Organizuje KVH Slovenská brána

 

plagat-ph2024.jpg

****************************************************************************************************** 

 

24. augusta 2024 - Vinosady

Bojová ukážka z obdobia SNP. Organizuje KVH Tyrnau

 

******************************************************************

 

9. novembra 2024 - Schießübung Senitz

 

*************************************************************************

 

 Prehlásenie členov KVH Tyrnau

 
       V súvislosti s prijatím zákona NR SR č. 257/2009 Z.z. ktorým sa s účinnosťou od 1. septembra 2009 zmenil a doplnil zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov reagujeme na ustanovenia §-ov trestných činov extrémizmu nasledovne:
     Prehlasujeme, že nie sme extrémistickou skupinou. Nevyrábame ani sa nepodieľame na výrobe, nerozširujeme, nevyvážame, nepredávame, nezasielame, neponúkame ani neuvádzame do obehu extrémistický materiál podľa §-u 130 ods. 8) Trestného zákona.   
     Niektoré súčasti uniforiem (najmä nášivky, odznaky a symboly) použitých vo vyznačených priestoroch a výhradne iba pri vopred ohlásených rekonštrukciách skutočných historických udalostí, či prezentáciách historickej výstroje a výzbroje, možno za extrémistický materiál podľa platnej právnej úpravy považovať, avšak tento neprechovávame, nedovážame, neprepravujeme, nezadovažujeme ani nerobíme verejne prístupným v úmysle podnecovať nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie. Nevlastníme žiadne písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie programov alebo ideológií skupín a hnutí, ktoré smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd. Žiadne takéto programy a ideológie neschvaľujeme ani nepodporujeme.
     Texty, zástavy, nášivky, odznaky, heslá, uniformy či symboly použité pri rekonštrukciách bojov, fotograficky zadokumentované a spolu s fotografiami muzeálnych exponátov či s údajmi o vojenských jednotkách prezentované na tejto webstránke sú použité výlučne na zabezpečenie autentičnosti pri rekonštrukciách druhovojnových udalostí, ako i na študijné, porovnávacie a dokumentačné účely.
 

 

 

SOČ Kluby vojenskej histórie

13. 2. 2021

Stredoškolská odborná činnosť - projekt Kluby vojenskej histórie. 

Stredná odborná škola pedagogická Modra

autorka Viktória Kiseľová

 

Osudy dobrého vojaka Kristina

14. 7. 2020

     Využili sme možnosť navštíviť pána Dušana Milana Kristina a jeho pani manželku Helenu rod. Grécovú, čiže syna a nevestu brig. gen. Jozefa Martina Kristina (18.01.1897-24.04.1970) a teda zároveň aj brata a švagrinú známej slovenskej herečky Evy Kristinovej (05.08.1928-14.06.2020) Pri srdečnom posedení nám sprístupnili niektoré vojenské dokumenty, denníky, knihy a rodinné fotografie oboch osobností slovenských dejín.

 

Pátranie po vojakovi slovenskej armády

11. 7. 2020

     Nemecká agentúra Deutsche Dienstelle (WASt), ktorá bola do konca roku 2018 v kompetencii kraja Berlín, bola od 1. januára 2019 prevedená do federálneho archívu Bundesarchiv. Nové federálne oddelenie (osobné informácie a údaje z období WWI a WWII - PA) sídli v Berlíne - Reinickendorf. Článok bol spracovaný na základe správy adresovanej Slovenskému červenému krížu.

 

Detský lekár ako dôstojník zdravotníctva

7. 12. 2019

Dostali sa nám do rúk dokumenty týkajúce sa vojenskej kariéry prof. MUDr. Alojza Jána Churu, významného slovenského lekára a vedca, ktorý sa do histórie zapísal ako najvýznamnejší detský lekár slovenskej medicíny.

 

Priestupky extrémizmu

2. 10. 2017

Priestupky extrémizmu podľa § 47a zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov - čiastočný a stručný výklad pre KVH (doplnenie právnej úpravy platné od 01.02.2014)