Choď na obsah Choď na menu
 

Vitajte na webstránke Klubu vojenskej histórie Tyrnau

 

 

Podujatia, na ktorých sa členovia KVH Tyrnau zúčastnia, na  organizácii ktorých sa podieľajú, alebo ktoré sami organizujú: 

 

28.-29. septembra 2019 - Monostori erőd Komárom

komarom-01.jpg

Bojové ukážky z obdobia WWII v Monoštorskej pevnosti

 

************************************************************************************

 

11.-12. októbra 2019 - Nižná Boca

Living history pre KVH. V sobotu verejná bjová ukážka. Organizuje KVH Polom

 

*********************************************************************************

 

9. novembra 2019 - Schießübung in Senitz 

Strelecká súťaž pre členov KVH.

Počet súťažiacich bude po skúsenostiach z posledného ročníka limitovaný na max. 20 trojčlenných družstiev.

Uzávierka bude 27.10.2019. Zoznam zbraní:

1. Puška Mauser K98k kal. 8 x 57 JS

2. Niektorý z modelov pušky Mosin Nagant kal. 7,62 x 54 R 

3. Sa vz. 61 Škorpion kal. 9 mm Browning

4. Walther P1 kal. 9 mm Luger

5. Tokarev TT 33 kal. 7,62 x 25  TT

6. STI Spartan kal. 45 ACP (klon Coltu 1911)

Pozvánky sa nebudú posielať. Záujemcovia o streleckú súťaž môžu posielať štartovné 15 €/osoba na náš klubový účet v ČSOB a mená na náš klubový e-mail. Následne im budú doručené propozície.

SK8975000000004013022207

platbu doplniť poznámkou: v prípade jednotlivca meno a priezvisko, v prípade platby za celé družstvo názov KVH

Štartovné zahŕňa:

35 ks rôzneho ostrého streliva, terče, zálepky, guláš, chlieb, kávu, čaj, balenú vodu, WC, parkovanie v objekte strelnice

 

*****************************************************************************************

 

15.-17. novembra 2019 - Dojč

Manévre klubov vojenskej histórie

 

*****************************************************************************************

 

 Prehlásenie členov KVH Tyrnau

 
       V súvislosti s prijatím zákona NR SR č. 257/2009 Z.z. ktorým sa s účinnosťou od 1. septembra 2009 zmenil a doplnil zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov reagujeme na ustanovenia §-ov trestných činov extrémizmu nasledovne:
     Prehlasujeme, že nie sme extrémistickou skupinou. Nevyrábame ani sa nepodieľame na výrobe, nerozširujeme, nevyvážame, nepredávame, nezasielame, neponúkame ani neuvádzame do obehu extrémistický materiál podľa §-u 130 ods. 8) Trestného zákona.   
     Niektoré súčasti uniforiem (najmä nášivky, odznaky a symboly) použitých vo vyznačených priestoroch a výhradne iba pri vopred ohlásených rekonštrukciách skutočných historických udalostí, či prezentáciách historickej výstroje a výzbroje, možno za extrémistický materiál podľa platnej právnej úpravy považovať, avšak tento neprechovávame, nedovážame, neprepravujeme, nezadovažujeme ani nerobíme verejne prístupným v úmysle podnecovať nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie. Nevlastníme žiadne písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie programov alebo ideológií skupín a hnutí, ktoré smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd. Žiadne takéto programy a ideológie neschvaľujeme ani nepodporujeme.
     Texty, zástavy, nášivky, odznaky, heslá, uniformy či symboly použité pri rekonštrukciách bojov, fotograficky zadokumentované a spolu s fotografiami muzeálnych exponátov či s údajmi o vojenských jednotkách prezentované na tejto webstránke sú použité výlučne na zabezpečenie autentičnosti pri rekonštrukciách druhovojnových udalostí, ako i na študijné, porovnávacie a dokumentačné účely.
 

 

 

Priestupky extrémizmu

2. 10. 2017

Priestupky extrémizmu podľa § 47a zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov - čiastočný a stručný výklad pre KVH (doplnenie právnej úpravy platné od 01.02.2014)

 

Zákon o zbraniach a strelive

2. 10. 2017

Vybrané ustanovenia zákona NR SR č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týkajúce sa držiteľov zbraní kategórie D (právny stav k 01.10.2017)

 

Cudzie národy v službách Wehrmachtu a Waffen-SS

7. 9. 2017

     Bakalárska práca nášho člena, študenta Histórie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity

 

Bludný Holanďan slovenskej vojenskej histórie.

12. 5. 2017

     Niekedy pár rokov dozadu, po získaní materiálov z pozostalosti po mojom otcovi a ich prečítaní (neskôr preštudovaní) som zistil, že časť života môjho otca (marec až apríli 1945) v podstate nepoznám. Ak tak len okrajovo. Nebolo iného východiska ako pátrať. Podľa originálnych dokumentov vystavených ČA p.p. 59865 z jeho pozostalosti (neskôr na základe identifikácií podpisov na dokumentoch som zistil že to bol 3. gardový výsadkový peší pluk ČA – veliteľ Gromov - Garvart) som zistil, že môj otec bol od 27.3.1945 do 10.4.1945 veliteľom vojenskej jednotky pri tomto pluku ČA. Samotná ČA tento vojenský oddiel v jednom z dokumentov nazvala Samostatný československý batalión. Tak som pátral po tomto československom batalióne – prápore.....

 

Dobrovoľná vojenská príprava

8. 1. 2017

     Zrejme ako jeden z mála klubov vojenskej histórie (možno aj prvý) sme vyslali svojho riadneho člena na Dobrovoľnú vojenskú prípravu. Vo svojom príspevku opisuje činnosť počas kurzu a jeho pocity z neho.