Choď na obsah Choď na menu
 

271. VGD

     271. Volksgrenadier-Division sa sformovala v Trnave a oficiálne vznikla dňa 17. septembra 1944 z pozostatkov 271. Infanterie-Division, ktorú stiahli z bojov v Normandii, kvôli nepriaznivej situácii na východnom fronte a z 576. Volksgrenadier-Division. Preto ju niekedy označovali aj ako 576./271. Volksgrenadier-Division. Táto nová divízia mala pomerne nízku bojovú hodnotu, kvôli nedostatočnému výcviku ale aj preto, lebo do nej prijímali aj dobrovoľníkov. Dňa 26. novembra 1944 bola divízia prevelená do priestoru Budapešti a v decembri zadelená do Armeegruppe Fretter-Pico, II. zbor, pod velenie LVII. Panzerkorps spolu s 23. Panzer-Division. Mala za úlohu brániť priestor medzi Blatenským jazerom a Dunajom proti sovietskym jednotkám. Pri obci Ércs dňa 5. decembra 1944 viedli jej vojaci obranné boje. Obranné boje  pri obciach Ércs a Érd, boli jedny z najkrvavejších v Maďarsku, kde obráncovia boli vojaci z 271. VGD. Ruské velenie hnalo cez Dunaj pri ostrove Csepel svoje vojská cez pontónové mosty, na člnoch a na obojživelných vozidlách, kde zo vzduchu ich ničili nemecké lietadlá, z pevniny delá a pechota. Ruských vojakov, ktorí predsa len prešli, zničila pechota streľbou z guľometov. Táto udalosť sa uvádza aj ako maďarská "Omaha". Straty na ruskej strane sa uvádzajú až na 70 %. Niektoré ruské jednotky mali straty 100 %. V tejto jednej bitke dostalo za celú 2. svetovú vojnu, najviac vojakov červenej armády, vyznamenanie "Hrdina sovietského zväzu", bolo ich presne 116.

     Od 6. decembra do 26. decembra 1944 bojovali u Pusztaszabolcs, Mártonvásár, v južnom priestore Budaőrs-u, Bicske, Bia a Zsambek. K tomuto dňu mala divízia ešte cca 1 000 vojakov.  Dňa 27. decembra 1944 začali  ústupové boje pri Tatabánya a Felsőgalla. Od 28. decembra 1944 do 5. januára 1945 opäť nastali obranné boje u Tata a Tavaros, pričom boli dňa 6.  januára 1945 zatlačení do lesov pri Bakony-i. Do 17. januára 1945 bojovali v priestore Dad, Mor a Dokod. V období od 18. januára až do 8. februára 1945 divízia čiastočne odpočívala, ale aj počas tejto prestávky sa dňa 20. januára 1945 zapojila do bojov pri Sárosd-e. Dňa 16. februára 1945 bola divízia na Slovensku, na ľavom krídle FHH severozápadne od Levíc, kde vyrazila do bojov a prekročila Hron na jeho východnom brehu.

     Od 1. marca 1945 bola 271. VGD spolu s ďalšími divíziami a bojovými skupinami podriadená veleniu IV. Panzerkorpsu (4.) Feldherrnhalle, ktorý vznikol spojením IV. tankového zboru a zvyškov Panzergrenadier-Division Feldherrnhalle. Ku dňu 29. marca 1945 mala veliteľské stanovište v Oslanoch. Následne sa divízia dostala na Moravu, kde od 11. apríla 1945 spolu s časťou 72. armádneho zboru skupiny armád Ostmark, 8. pancierovou diviziou a 182. pešou divíziou bránila Hodonín a jeho okolie pred vojakmi sovietskej a rumunskej armády.

     Nemeckým jednotkám vtedy čelila 53. armáda gen. por. I. M. Managarova so  49. a 57. streleckým zborom, s 25. tankovým plukom so 41 tankami, 11. delostreleckou diviziou s 577 delami, minometmi a raketometmi, 461. motorizovaným pontonovým plukom, 27. PL delostreleckou divíziou a 54. ženijnou brigádou. Operačne tam bola podriadená 1. rumunská kráľovská armáda zložená zo 4. armádneho zboru, 2. a 3. horskej divízie, 2. pešej divízie a 1. delostrelecký pluk. Ďalej 7. armádní zbor zložený z 10. a 19. pešej divízie, 9. jazdeckej divízie, 7. delostreleckého pluku s podpornými jednotkami, 1. kráľovský gardový pluk, časť 2. tankového pluku, 1. samostatný protitankový pluk a 9. PL oddiel.

     Zo vzduchu ich podporovali lietadlá 6. gardovej, 13. gardovej a 331. stíhacej leteckej divízie (IAD) a lietadlá 14. gardovej a 279. stíhacej divízie, celkom 216 stíhacích lietadiel.

     V samotnom Hodoníne bolo 130 nemeckých vojakov zabitých a 350 zajatých. Pri ceste Rohatec - Hodonín zabili vojaci 227. streleckej divízie viac ako 50 nemeckých vojakov a 19 zajali. Na Pánově (miestna časť Hodonína) bolo zabitých 40 vojakov WH a W-SS. Nezistený počet Nemcov bol zajatý v bývalom UP závode.

tyrnaumap4b.jpg

Operačná mapa z februára 1945

 

Zloženie IV. Panzerkorpsu Feldherrnhalle v marci 1945: 

a) Korps Stab/štáb zboru

b) schwere Panzer Abteilung 503 

c) Panzer-Division Feldherrnhalle 1

d) Panzer-Division Feldherrnhalle 2

e) 10. SS Panzer-Division Frundsberg (iba jej časť) 

f) 46. Volksgrenadier-Division (zvyšky zhruba o sile práporu)

g) 211. Volksgrenadier-Division (iba jej časť)

h) 271. Volksgrenadier-Division (zyšky zhruba o sile práporu)

i) 357. Infanterie-Division (zvyšky zhruba o sile práporu)


     Od vzniku 271. divízie do konca vojny bol jej veliteľom generalmajor Martin Bieber

 

Členenie divízie:

Grenadier-Regiment 977
Grenadier-Regiment 978
Grenadier-Regiment 979
Divisions-Füsilier-Kompanie 271
Artillerie-Regiment 271
Pionier-Bataillon 271
Feldersatz-Bataillon 271
Panzerjäger-Kompanie 271
Divisions-Nachrichten-Abteilung 271
Divisions-Nachschubführer 271

 

 Zdroje: www.lexikon-der-wehrmacht.de, Charles K. Kliment a Dénes Bernád: Maďarská armáda 1919-1945, wikipedia, NEDBAL, Lubor, a kol. Hodonín ve válce a okupaci v letech 1939–1945. Hodonín : [s.n.], 2005.