Choď na obsah Choď na menu
 

 V rámci reenactmentu stvárňujeme nasledujúce vojenské a polovojenské historické útvary a organizácie:

WH 

Obrázok 

 

Wehrmacht

271. Volks-Grenadier-Division

 

*************************************************************************************************************

 W-SS  

Obrázok

 4. SS-Polizei-Panzergrenadier Division

 

***************************************************************************************

MKH 

24. Pešia divízia 1. Armády

Obrázok 

 Maďarská kráľovská armáda

A Magyar királyi honvédség 1. Hadsereg 24. Gyaloghadosztálya

 

**********************************************************************************************************************

 

Okrem týchto nosných jednotiek:

1, WH - mužstvo pechota
2, WH - poddôstojník (uffz, fw, ofw) pechota, Panzertruppe
3, WH - hptfw (Spiess)
4, WH - Kriegspfarrer
5, WH - Leutnant infanterie
6, W-SS - mužstvo
7, W-SS - mužstvo Galizien, Polizei Division
8, W-SS - poddôstojník (uschf, schf, oschf, hptschaf)
9, MKH

disponujú členovia KVH Tyrnau aj uniformami:

10, WL - Felddivision, Luftschutz, Fliegerschütze
11, WL - Feldgendarmerie 
12, WL - hptm 
13, WL - hptm Afrika/Taliansko
14, Schutzpolizei, Ordnungspolizei
15, Žandár SŠ
16, RKKA
17, ROA
18, Slovenská armáda 1939-1945
19, 1.ČSR 1938
20, Hiwi
21, Partizáni, civilné osoby
22, SS-Helferin, NH-Helferin
23, Volkssturm
24, Sudetendeutsche Freikorps
25, Hitlerjugend
26, Srbský četník
27, US Army
28, ZNB, ZNV, ČSĽA