Choď na obsah Choď na menu
 

4. SS-Polizei-Division
     SS-Polizei-Division bola jednou z 38 divízií Waffen-SS počas druhej svetovej vojny. Divízia bola založená v roku 1939 ako súčasť Ordnungspolizei (Uniformovaná štátna polícia). Zatiaľ čo všetky nemecké policajné organizácie boli riadené Reichsführerom SS Heinrichom Himmlerom, ktorý bol vo funkcii vrchného veliteľa nemeckej polície Ministerstva vnútra, oni neboli v tej dobe považovaní za súčasť SS. Polizei-Division nebola ani na rovnakej úrovni ako skutočné divízie Waffen-SS. Tento stav sa prejavil v kvalite výstroje, ktorá im bola vydaná a v zachovaní policajných insígnií a štruktúry. Divízia bola presunutá do Waffen-SS v roku 1942, a po mnohých protirečeniach a stretnutiach bola nakoniec povýšená na 4. SS-Polizei-Panzergrenadier divíziu. Bojovali najmä vo Francúzsku, Rusku, Grécku, Prednom Pomoransku a nakoniec sa vzdali Američanom v máji 1945.
     Formovanie policajnej divízie začalo v októbri 1939, kedy bolo 15 000 členov Ordnungspolizei spolu s delostreleckými a spojárskymi jednotkami prevelených z armády. Títo muži neboli zapísaní v SS a zostali policajtmi, zachovali si policajnú štruktúru a insígnie. Prvým veliteľom bol Generalporučík Polície Karl Pfeffer-Wildenbruch, ktorý bol dôstojníkom generálneho štábu počas prvej svetovej vojny a súčasne s jeho vymenovaním bol tiež poverený ako SS-Gruppenführer. Divízia bola z veľkej časti vybavená zhabaným českým materiálom a podstúpila vojenský výcvik v Schwarzwalde v kombinácii s plneným úloh vnútornej bezpečnosti v Poľsku.
     V roku 1940 to bola pešia divízia s koňskou dopravou, pričom bola spočiatku držaná v zálohe so skupinami armád C v Porýní počas bitky o Francúzsko do 9. júna, kedy prvýkrát videla boj počas prekonávania rieky Aisne a Ardennského kanála. Divízia bola zapojená do ťažkého boja a po zabezpečení svojich cieľov, sa sťahoval do Argonnského lesa, kde sa ako zadný voj dostala do radu bojových kontaktov s Francúzmi. V neskorom júni 1940, bola divízia stiahnutá z boja a prevelená do rezerv Skupiny armád Sever na východe Pruska.
     V januári 1941, prešla správna a administratívna zodpovednosť za divíziu od polície pod SS-Führungshauptamt. Materiálne zabezpečenie a výcvik spadal pod veliteľstvo Waffen-SS, pričom však príslušníci dívízie zostali stále policajtmi, ktorí neboli členmi SS.
     Na východnom fronte počas invázie do Sovietskeho zväzu (Operácia Barbarossa), bola policajná divízia pôvodne súčasťou rezerv skupiny armád Sever. V auguste 1941, divízia bojovala v blízkosti mesta Luga. Počas ťažkých bojov na predmostí Lugy (ktorú držalo niekoľkých sovietskych divízií), policajná divízia stratila viac ako 2 000 vojakov vrátane veliteľa Arthura Mülverstadta. Boje v močiaroch a lesoch spôsobili množstvo problémov. Až po sérii neúspešných frontálnych útokov sa policajnej divízii spolu s pomocou útvarov Wehrmachtu, podarilo prebojovať sa do severnej časti Lugy, kde obkľučili a zničili sovietskych obráncov.
     V januári 1942, bola divízia presunutá do sektoru rieky Volchov a dňa 24. februára bolo prevelená do Waffen-SS. Vtedy jej príslušníci začali meniť ich policajné insígnie za označenie Waffen-SS. Nová formácia Waffen-SS sa podieľala na niektorých ťažkých bojoch medzi januárom a marcom, ktoré vyústili do zničenia Sovietskej 2. Údernej armády. Zvyšok roka bola divízia na Leningradskom fronte.
     Vo februári 1943 divízia bojovala na juhu Ladožského jazera a bola zapojená do bojov proti množstvu sovietskych útokov, kedy bola nútená ustúpiť na novú obrannú líniu k mestu Kolpino. Toto územie úspešne držala Červená armáda, aj napriek ťažkým stratám.
     Následne boli jednotky divízie prevelené na západ k rekonštrukcii a kvôli zmene na Panzergrenadier divíziu, pričom ju opustila malá Kampfgruppe (Bojová skupina), ktorá sa na východe spojila s holandskou dobrovoľníckou légiou. Kampfgruppe bola rozpustená v máji 1943, kedy už bola vynovená SS-Polizei-Panzergrenadier divízia pripravená k bojovej činnosti.

     SS-Policajnú divíziu už nevrátili do Sovietskeho zväzu, ale poslali ju na Balkán, kde bola viazaná partizánskymi operáciami v severnom Grécko. Gestapo zaznamenalo, že divízia sa počas tejto doby podieľala na vojnových zločinoch a prejavila sa krutosťou voči civilnému obyvateľstvu mesta Klissoura a na dedine Distomo (akcia známa ako Distomský masaker).

     Vojaci z SS-Panzergrenadier Regiment 7 zabili 5. apríla 1944 215 civilistov v meste Klissoura ako odvetu za zabitie dvoch nemeckých vojakov. Hermann Neubacher, Sonderbevollmächtigter des Auswärtigen Amtes für den Südosten (osobitný zástupca pre zahraničnú kanceláriu pre juho-východnú oblasť), informoval o tomto masakri telegramom ministra zahraničných vecí Joachima von Ribbentropa dňa 15. mája 1944.  Dňa 10. júna 1944 vojaci z SS-Panzergrenadier Regiment 7 zabili 218 civilistov v gréckej dedine Distomo, ako odplatu za útok partizánov v blízkosti dediny.

     Divízia zostala v Grécku až do augusta 1944 pričom je potrebné pripomenúť, že tvárou v tvár na Belehrad postupujúcej Červenej armáde. Bola znovu zapojená do ťažkého boja a utrpela mnoho strát. Do septembra 1944 sa stav divízie znížil približne na polovicu a jej príslušníci boli stiahnutí na Slovensko (Oremov Laz a okolie). Už oveľa menšia policajná divízia bola presunutá na sever do Pomoranska a následne do Danzigu. Tu sa dostala do pasce Červenej armády a po poslednej katastrofálnej bitke prešla cez poloostrov Hela do Swinemünde.
mapakvht.png

tyrnaumap.png

tyrnaumap2.png

tyrnaumap3.png

tyrnaumap4.png

Operačné mapy zo začiatku roku 1945
 
     Po krátkom odpočinku, sa pozostatky policajnej divízie prebojovali cez rieku Labe a nakoniec sa vzdali Američanom v oblasti nemeckých miest Wittenberg-Lenzen.
Velitelia
SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
Karl Pfeffer-Wildenbruch (15. november 1939 - 1. september 1940)
SS-Standartenführer Konrad Ritzer (1. september 1940 – 8. september 1940)
SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
Karl Pfeffer-Wildenbruch (8. september 1940 – 10. november 1940)
SS-Gruppenführer Arthur Mülverstadt (10. november 1940 – 10. august 1941)
SS-Gruppenführer Emil Höring (16. august 1941 – 18. august 1941)
SS-Brigadeführer Walter Krüger (18. august 1941 – 15. december 1941)
SS-Standartenführer und Oberst der Polizei Alfred Wünnenberg (15. december 1941 – 14. máj 1942)
SS-Oberführer Alfred Borchert (15. máj 1942 – 18. Júl 1942)
SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei Alfred Wünnenberg (19. Júl 1942 – 10. jún 1943)
SS-Brigadeführer Fritz Schmedes (10. jún 1943 – 5. júl 1943)
SS-Standartenführer Otto Binge (5. Júl 1943 – 18. august 1943)
SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei Fritz Freitag (18. august 1943 – 20. october 1943)
SS-Oberführer Friedrich-Wilhelm Bock (20. october 1943 – 19. april 1944)
SS-Brigadeführer Jürgen Wagner (19. apríl 1944 – ?. máj 1944)
SS-Oberführer Friedrich-Wilhelm Bock (?. máj 1944 – 7. máj 1944)
SS-Brigadeführer Hebert Ernst Vahl (7. máj 1944 – 22. júl 1944)
SS-Standartenführer und Oberst der Polizei Karl Schümers (22. júl 1944 – 16. august 1944)
SS-Oberführer Helmut Dörner (16. august 1944 – 22. august 1944)
SS-Brigadeführer Fritz Schmedes (22. august 1944 – 27. november 1944)
SS-Standartenführer Walter Harzer (27. november 1944 – 1. marec 1945)
SS-Standartenführer Fritz Göhler (1. marec 1945 – ?. marec 1945)
SS-Standartenführer Walter Harzer (?. marec 1945 – 8.  máj 1945)
 
 
Oblasti operácií
Nemecko (september 1939 - máj 1940)
Luxembursko, Belgicko a Francúzsko (máj 1940 - jún 1941)
Východný front, severnej sektor (jún 1941- máj 1943)
Československo a Poľsko (máj 1943 - január 1944)
Grécko (január 1944 - september 1944)
Juhoslávia a Rumunsko (september 1944 - október 1944)
Maďarsko (október 1944 - december 1944)
Československo a východné Nemecko (december 1944 - máj 1945)
 
 
Zloženie divízie v roku 1939
Polizei-Regiment Schützen-1
Polizei-Regiment Schützen-2
Polizei-Regiment Schützen-3
Polizei-Panzerjäger Batailon
Polizei-PIONIER Batalion - ženisti
Radfahr - cyklistická jednotka
Artillerie Regiment 300
Nachrichten - spojársky prápor 300
Versorgungstruppen 300
 
Zloženie divízie v roku 1943
SS-Panzergrenadier Regiment 7
SS-Panzergrenadier Regiment 8
SS-Artillerie Regiment4
SS-Panzer Batailon 4
SS-Sturmgeschutz Batailon 4
SS-Panzerjäger Batailon 4
SS-Flak Batailon 4
SS-Nachrichten Batailon 4
SS-Panzer-Aufklärungs Batailon 4 (Obrnený prieskumný prápor)
SS-PIONIER Batailon - Ženistický prápor 4
SS-DiNA-division Nachschub-Abteilung (Divízny zásobovací prápor) 4
SS-Panzer-Instandsetzungs Batailon 4
SS-Wirtschafts Batailon 4 - (Správa zariadení a majetku)
SS-Sanitäts Batailon 4
SS-Polizei-Veterinär-Kompanie 4
SS-Kriegsberichter (Vojnový spravodajci) čata 4
SS-Feldgendarmerie 4 (Vojenská polícia)
SS-Ersatz Batailon 4
 
 
Stavy
Jún 1941 = 17 347 mužov
December 1942 = 13 399 mužov
December 1943 = 16 081 mužov
Jún 1944 = 16 139 mužov
December 1944 = 9 000 mužov
polizeifront.jpg
polizeitag.jpg   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

polizei1.jpg           polizei2.jpg

Propaganda

 

dp.jpg

polizei.jpg

 Divízny znak

 
 
Zdroje: Wikipedia, www.axishistory.com