Choď na obsah Choď na menu
 

Detský lekár ako dôstojník zdravotníctva

7. 12. 2019

     Niet pochýb o odbornosti a vynikajúcej povesti detského lekára prof. MUDr. Alojza Jána Churu, ktorý bol v období vojnového Slovenského štátu možno v nesprávny čas na nesprávnom mieste. My sme sa zamerali iba na vojenskú kariéru pána profesora, ktorú sme mali možnosť zmapovať z dochovaných dokumentov. Jeho pôsobenie v rakúsko-uhorskej armáde a armáde ČSR sme zakomponovali do jeho civilného životopisu:

 

 • 1917 - odvedený ako "jednoročný dobrovoľník"
 • 1918 – Piaristické gymnázium v Nitre
 • Vysokoškolské štúdium – LF Budapeštianskej maďarskej kráľovskej univerzity (1917-1919), LF MU v Brne (1919-1920), LF UK v Bratislave (1923 –MUDr.)
 • Študijné cesty: 1928 – Anglicko (Londýn, Manchester, Edinburgh), Holandsko (Amsterdam, Leyden, Utrecht), Nemecko (Berlín); 1931 – Nemecko (Berlín)
 • 1918 – demobilizovaný ako kadet aspirant rotmajster a následne štúdium na dôstojníckej škole vo Veszpréme (MR)
 • 1921 – 1923 demonštrátor Detskej kliniky LF UK v Bratislave
 • 1921 - v činnej službe počas čiastočnej mobilizácie ČSR, Srbov, Chorvátov a Slovincov proti pokusom Karola I. o návrat na uhorský trón
 • 1923 – 1925 asistent Histologicko-embryologického ústavu LF UK v Bratislave
 • 1924 - povýšený do hodnosti podporučík zdravotníctva v zálohe v 7. "Tatranskom" pešom pluku
 • 1925 – 1933 klinický sekundár Detskej kliniky LF UK v Bratislave
 • 1926 - vojenské cvičenie
 • 1927 – 1931 vedúci lekár protituberkulózneho dispenzára Masarykovej Ligy proti TBC pri Detskej klinike LF UK
 • 1927 - povýšený do hodnosti poručík zdravotníctva v zálohe
 • 1928 - inštrukčný kurz
 • 1930 – súkromný docent detského lekárstva LF UK
 • 1931 – 1933 dočasný prednosta Detskej kliniky LF UK
 • 1933 - premiestnený k 10. divíznej nemocnici v Komárne
 • 1933 – 1936 mimoriadny profesor LF UK v Bratislave
 • 1933 – 1945 prednosta Kliniky pre choroby detské LF UK (SU)
 • 1936 – 1945 riadny profesor detského lekárstva LF UK (SU)
 • 1938/39 (od 03. 01. 1939 do 09. 02. a od 19. 05. do 23. 09. 1939) – zastupujúci rektor SU
 • 1938 - inštrukčný kurz a povolanie do činnej služby počas mobilizácie ako veliteľ 13. dezinfekčnej kolóny, následne prevelený do 5. záložnej nemocnice v Brezne nad Hronom 
 • 1940/41, 1941/42 – prorektor SU
 • 1940 - odovzdaný do evidencie Doplňovacieho okresného veliteľstva v Bratislave
 • 1941 - povýšený do hodnosti nadporučík zdravotníctva v zálohe
 • 1938/39 – dekan LF UK
 • 1939/40 – prodekan LF SU
 • 1945 – 1976 primár a lekár Detského oddelenia Štátnej nemocnice v Trenčíne

 

>>> Slovenské národné noviny 2014 <<<

>>> Slovenská zdravotnícka univerzita <<<

>>> www.rodinka.sk <<<

>>> www.quark.sk <<<

>>> www.bytčan.sk  <<<

Spracoval: Ofeldw. Theo Dietrich

 

Náhľad fotografií zo zložky Dokumenty dôstojníka zdravotníctva