Choď na obsah Choď na menu
 

Bratislava 2020

     23. júna 2020 sme v Slovenskom národnom múzeu navštívili dokumentárnu výstavu Armáda v povstaní  / Slovenské národné povstanie 1944. Výstavu pripravilo Múzeum SNP a Vojenský historický ústav v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR. 

     Výstava Armáda v SNP je tematicky rozčlenená na niekoľko celkov, ktoré dokumentujú prípravy Slovenského národného povstania, vznik Vojenského ústredia, samotný vznik povstaleckej 1. čs. armády na Slovensku a jej organizačnú štruktúru. Jednotlivé celky sa venujú prvým bojom povstaleckej armády, jej skúsenostiam a reorganizáciám a mobilizáciám. Pôsobenie jednotlivých taktických skupín povstaleckej armády ako aj armádnych jednotiek je samostatne dokumentované v príslušných tematických  celkoch. Zánik povstaleckej armády a význam Slovenského národného povstania tvorí záver výstavy.

     Z pohľadu návštevníka je táto expozícia, bohužiaľ málo atraktívna, pre deti až nezaujímavá. Neobsahuje žiadne exponáty, iba informačné panely s textami a fotografiami. Vstupné pre dospelú osobu je 4 €, ktoré síce platí pre celé múzeum, ale spolu s parkovným 1,50 € za 30 min. sú náklady neprimerané úrovni a množstvu poskytnutých informácií. Pozitívne je, že texty sú pre zahraničných návštevníkov aj v angličtine. Aj keď pri súčasnej cestovateľskej situácii, spôsobenej Corona krízou, je aj význam anglických textov sporný. Určite sa oveľa viac oplatí navštíviť priamo Múzeum SNP v Banskej Bystrici, alebo ktorúkoľvek verejnú aktivitu klubov vojenskej histórie.

Spracoval: ofeldw. Theo Dietrich